Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden

HEM   HOME
 

Konstantinopel - Hästen


Ett klassiskt mästerverk i miniatyrKonstantinopel - Hästen 
Har den tyvärr inte till salu!
                                                                        

Konsthistoriens mästerverk har alltid efterbildats och inspirerat. De fyra hästarna från Konstantinopel är ornamentalt lika men likväl individer i ställning, uttryck, muskulatur, ålder och temperament. Den 35 cm höga kopia i grönpatinerad brons har utformats efter hundratals bilder av de två hästarna på Blasieholmstorg i Stockholm. Storlek 30 x 30 cm, vikt 4,1 kg.Historisk bakgrund
På Blasieholmstorg i Stockholm står sedan 1989 två grönpatinerade bronshästar på sockel - den ena vid Arsenalsgatans krökning, den andra i fonden vid Stallgatan.
De två hästarna på Blasieholmstorg är gjutna kopior av två av fyra förgyllda bronshästar, som står på en balustrad ovanför entréportalerna till Markuskyrkan i Venedig. (Sedan några år finns originalen i ett utrymme innanför balustraden och ute står också här avgjutningar.) Dessa fyra hästar hör till de förnämsta verken i skulpturens världshistoria och deras
ursprung är sägenomspunnen.

storhast10.JPG (29314 bytes)


De sista 20-30 årens forskning daterar dem i ett tidsspann från 300-talet f.kr. till 300-talet e.kr. Möjligen kan de ha kommit till Konstantinopel under Konstantin den Store från någon triumfbåge i Rom (Kanske kejsar Neros), eller kanske de kom från ön Chiros under Theodosius II direkt till
Konstantinopel eller kanske i Stället från Rhodos som ett verk av Lysippos. De bör ha stått på hippodromen i Konstantinopel. Med någon grad av säkerhet kan endast slås fast att de sedan 1204-05 funnits i Venedig med undantag av
arton år under tidigt 1800-tal.

1204 eller åren strax därefter kom hästarna som krigsbyte till Venedig i samband med det fjärde korståget till Konstantinopel. På mitten av 1200-talet, då Markuskyrkan byggdes om, fick de sin placering ovanför entréportalerna.

1797 tågade Napoleon in i Venedig och med sig till Paris tog han de fyra hästarna som krigsbyte. 1807-08 lät han hästarna kröna sin nya triumfbåge L Arc du Carrousel invid Louvren.

1811 efter Napoleons nederlag bestämde Frans den Förste av Österrike och Wienkongressen att hästarna skulle återlämnas till Venetianarna. På triumfbågen i Paris finns sedan 1827 avgjutningar av Venedig-hästarna.

Efter 1815 stod dessa hästar på sin plats i ytterligare hundra år. 1915 evakuerades de under första världskriget till 1919, då de återkom. Samma sak upprepades 1942-1945 under andra världskriget.

När konstnären Sivert Lindblom fick uppdraget att berika Blasieholmstorg sökte han ett innehåll och en identitet som anknyter till Blasieholmens förflutna. Bakgrunden till gatunamnen Stallgatan och Hovslagargatan förde in
hästen som motiv- från den tiden Blasieholmen var plats för slottets stallar.

Sivert Lindblom blev av Bergmans konstgjuteri uppmärksammad på två gipsmodeller av Markus-hästarna, som på 1950-talet gjutets för Rottneros på uppdrag av major Svante Påhlson, brukspatron på Rottneros. Förlagorna var två avgjutningar som finns på Glyptoteket i Köpenhamn. Med de två hästarna som utgångsmaterial utformade Sivert Lindblom socklar, urnor, brunn och gatlyktor till torget.

(Utdrag ur Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul, Meddelande 15/1990 Ulf Abel: Från Hippodromen i Konstantinopel till Blasieholmstorg - om de venetianska bronshästarna. Sivert Lindblom & Ulla Ehrensvärd: Två bronshästars väg till Blasieholmstorg från Rottneros)