HEM - HOME
Akademier - Academy
Diverse medaljer - Various
Konstmedaljer - Art
Kungliga medaljer - Royal
Personmedaljer - Person
 
Mynt - Coins
Sedlar - Papermoney
Ordnar - Decorations
Aktiebrev - Shares


Gustav Dalen
Olymiska spelet
50-årsminnet av Olympiska spelet Stockholm 1912 900:-


Skarpskytterörelsen
Carl XV o Oskar II
1860-1885


 


Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
 info#aktiesamlaren.se
 

Om du är intresserad av något på vår hemsida men tycker att priset är för högt lägg ett bud, vi ger ett snabbt svar ja eller nej tack!

Att samla medaljer är som att samla gamla konstverk, men till ett otroligt förmånligt pris. Utan undantag, är de äldre svenska medaljerna sällsynta eller mycket sällsynta. Samtliga äldre guldmedaljer är präglade i extremt små upplagor, från några få
exemplar till kanske 5 eller 10 exemplar, varav endast några få är bevarade till våra dagar. Trots sin stora sällsynthet går de att fortfarande att förvärva till förvånansvärt låga priser. Internationellt betalas mångdubbelt högre priser för motsvarande objekt.


Minnesmedaljen Carl XIV Gustaf 1973,
56 gr, 18 K, 40 mm pris 23 000:-

Till Statens Järnvägars 75-årsjubileum. År 1931

 

    
Gustaf de Laval, Johan Bernström, Av. Erik Lindberg, 50 mm
AB Separator 1883-1908, silver 700:-

 

   
Aftred Nobel/ Nitroglyserin AB
 

     

Göta Kanal 100 år
Skeppsväg öppnad mellan Vättern och Vänern 1922.
Grav E. Lindberg,
Brons, 65 mm.  Pris 1 200:-

Einar Forseth 1962,
AV A.Wallenberg 2.000:-

Akademier - Academy
Diverse medaljer - Various
Konstmedaljer - Art
Kungliga medaljer - Royal
Personmedaljer - Person


M
edalj katalogerVetenskapsakademiens och Svenska Akademiens Minnespenningar 250:- st.

I var och en av ovanstående   kataloger finns  mer än 200 medaljer avbildade. Dessutom finns uppgifter om präglingsår, yrke, gravör och andra referenser. Katalogerna har sammanställts av Arne Allesson.Oskar II
1899 Kalendermedalj


Carl von Linné, 1707-1778,
Botaniker, läkare, geolog och zoolog.
Slagen 1907, Grav
. Erik Lindberg,
silver, 65 mm.