medaljer - medals - medaillen - orden - ehrenzeichen - mynt -sedlar

 


Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
 Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
info#aktiesamlaren.se

HEM   HOME

 

Diverse medaljer / Various medals
Företag och förenings medaljer / Company and association medals
 

Se priserna på vår webbshop. Klicka vidare!


Renskötsel, Grav Leo Holmgren, 1975. 59 mm.

brons  

Josef Sachs 1872-1949. Grundare av Nordiska Kompaniet, NK.
Till in kraftfulle ledare och nydanare 1908-1937, Grav Erik Lindberg, brons 59 mm.

Brons

Se aktiebrev

Metallfabriks AB C.C. Sporrong Co. 1942 Mäster Henrik grundade verkstaden 1666 Carl Claes Sporrong övertog rörelsen 1842, Carl Fredrik Sporrong utvigdade verksamheten 1864-1896, Grav Tore Strindberg, 55 mm.

Brons  
Calmar Läns Norra Hushållnings sällskap, Grav. Lea Ahlborn, 64 gr. 50 mm Silver  

Till Statens Järnvägars 75-årsjubileum. År 1931. SJ under kunglig krona "1856", runt om landskapsvapnen (utom Gotlands). Frånsidan: "1906", därunder ånglok, elektricitetens genius glidande på luftledningen, ett ellok därunder "1931. Sporrong. 50 mm Brons  

Till minne af Hillska Skolan på Barnängen 1830-1846 verksam läroanstalt för pojkar, ända från tidigaste skolåldern. Grav Lea Ahlborn, 42 mm Silver  

Göta Kanal Bolag firar 100 års minnet 1822- 1922. Skeppsväg öppnade mellan Vättern och Vänern 1822. Gravör E. Lindberg, 63 mm.     se aktiebrev Brons  

Marcus Wallenberg, 1899-1982, SAAB-Scania Bolagstämman 1983,
Marcus Wallenberg-Hallen, Scania-Muséet, SAAB-Scania AB, Grav. E. Lindberg, 55 mm.
brons  

Stockholms Enskilda Banken, 100 år 1858-1956.
A.O. 1816-1886, K.A. Wallenberg 1853-1938, Marc Wallenberg 1864-1943.
Grav. Ivar Jonsson, 60 mm. ink ask.
Silver  

Skaraborgs Läns Kungl. Hushållnings sällskap, Kungskap och Arbete. Grav. Erik Lindberg, 52 mm Brons

250:-

Skånska Ständernas Branstods förenining 1854-1929, Porträtt på Jakob Georg Agardh, Per Nordström, Johan Magnus Sjögren, Carl Brink. Grav. Tore Strindberg, 53 gr. 50 mm  Silver  
Upsala Trädgårds sällskap. Odla med omsorg fältet du fått. Av A. Lindberg. 43 mm.  Silver

såld/sold


Städernas Allmänna Brandstodsbolag jubileum 100 år, 1828-1928. Av Tore Strindberg, 69 mm Brons

såld/sold


Till erinran om Stadshusets fullbordandes präglades denna minnespenning. grundlades 1911 invigdes midsommarafton 1923, Ragnar Östberg Arch,  Av. Aron Sandberg, 56 mm silver
 

såld/sold


Nitroglycerin AB 1864-1939, Carl Agust Edlund o Sigurd Naukhoff,  Av Erik Lindberg,  55 mm Brons  
      se aktiebrev
Industri- och Slöjdutställningen i Malmö 1896. Grav. av Lea Ahlborn. Aluminium, 60 mm, Tejpad orginal ask. Aluminum  

 
Nordenskiöld & Pallander - Polarforskare, 1880, Hy.II:255:1, Grav Lea Ahlborn. 47 mm, Brons  
Till minne af Gefle-Dala Järnvägs 50 årsdagen, 1909, Grav Sven Kulle, 42 mm. rengjord Silver  
Åhlen & Holm 1899-1939, Johan Petter Åhlen 1879-1939,
Av. Gösta Carell,  55 mm. Aktiebrev Åhlens & Holm AB.
Brons  
Stadshusregttan 1923 från Svenska Dagbladet, 65 x 100 mm Brons  

Jubileumsutställningen Göteborg 1923, Sporrong, Av Carl Milles. 55 mm   Brons  

P.A. Norstedt & Söner 1823-1923
Per Adolf Nordstedt (1763-1840) överdirektör, grundare av P.A. Nordstedt & Söner, tidigare handlare och rådman i Örebro. Slagen av bolaget till dess 100-årsjubileum 1923 hos Sporrong. Av Carl Milles. 55 mm  Brons  

Bergsslagarnas Järnvägar 1879-1929 se aktibrevet
Utgiven med anledning av 50-årsminnet av järnvägsförbindelse mellan Bergsslagen och Västerhavet. Av. Carl Milles. 50 mm Silver

såld/sold

 Konstärs Klubben 100 år 1925, 55 mm. Brons  
AB Separator 1883-1908, Gustaf de Laval, Johan Bernström.   se aktiebrevet
Uppfinnare och Johan Bernström1848-1925 VD, Slagen 1908 av AB Separator, 25-jubileum. Av. Erik Lindberg, 50 mm.   Silver  

Svenska Numismatiska förening,Jubileumsmedaljen utgiven 1948. Åtsidan föreningens tre grundare. Grav. Gösta Carell (1888-1962) 55 mm. Brons

såld/sold

Göteborgs Numismatiska Förening 1943-1973, Grav. Gunvor Svensson Lundkvists, 55 mm Brons

såld/sold


Andrees Polarexpedtion 1897, S.A.Andree, Nils Strinberg och Knut Frankel.
De djärva Polarforskarnas stoftåterförenades till fosterjorden 1930, Grav Alfred Olsson, 55 mm.
Brons   
Andrees Polarexpedtion, Minnes medalj över S.A.Andree o F. Nansen.
Från Göteborg den 7 juni o Kristiania den 24 juni 1893. Grav Aug. Högel, kantskador. 50 mm.
Tenn   
Calmar Nyckel 1638, Nya Sverige-minnet 1938, Grav. Sv Nilsson, 55 mm Brons

Såld/sold


Haggströmska Tryckeriet 1813-1838  
125 år 1938, Slagen hos Sporrong. Av. Nilsson, 55 mm Brons  

Lars Johan Hjerta, Lilljeholmens Stearinfabrik, 1839-1939   se aktiebrev
Av Lea Ahlborn, 55 mm Brons  

Svenska Läkarsällskapet 100 år 1908, Av Erik Lindberg. 70 mm. Brons  


 
Olympiaden i Stockholm 1912, minnesmedalj, 50 mm Tenn  
     
H:        Hilderbrand, B. E. Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, Del I-II    
Hy:      Hyckert, V. E. Minnespenningar över svenska svenska män och kvinnor, Del I-II    
V.A      Vetenskapsakademiens Minnespenningar    
S.A      Svenska Akademiens Minnespenningar    
LA:      En svensk medaljkonstnär under 1800-talet Lea Ahlbom    
     

                                                                            Till toppen