medaljer - medals - medaillen - orden - ehrenzeichen - mynt -sedlar

 

Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
 Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
info#aktiesamlaren.se

HEM   HOME


Person medaljer

Se priserna på vår webbshop. Klicka vidare!

Adlerbeth, Göran Gudmund, 1751-1818
Var en svensk friherre, författare och politiker. Han var ledamot av Svenska Akademien. Utgavs 1821 av Akademin. Hy.II.47, Grav. Johan Samlson, 42 mm.
 brons

såld/sold

Agardh, Carl Adolf, 1785-1859
Biskop, teolog, matematiker, naturforskare o statsekonom. Slagen av Skånska brandförening 1878, Hy:II.145, Grav Lea Ahlborn, 43 mm.
brons  
Alderin, Robert, 1859-1916
Var en svensk byggmästare och direktör. 1889-1914 Nya Murbruks fabriken i Stockholm.
Av O. Strandman 1918, 50 mm.
brons  
Adolf Ludvig Ahsell 1844-1916
Var ingenjör, överingenjör vid Stockholms gasverk och kapten vid Väg- och vattenbyggnadskåren.
Till minne och erkänsla af 28-årig gagnande verksamhet från Nitroglycerin AB,
50-årsdag D 11 nov 1914. Av Erik Lindberg, 1918, 55 mm.
brons  
Andersson, Ingvar, 1899-1974
Hävdatecknare och Riksarkivarien 1950-1965, Redaktör Nordisk Tidskrift. ledamot av Svenska akademien. Av Eric Grate 1965, 55 mm.
Förgy. brons såld/sold
Ashberg, Olof, 1877-1966
Inget mänskligt är främmande för mig. Präglade hos Sporrong 1947 till 70-årsdagen. Grav. N. Sjögren, 55 mm. Var en svensk bankir. Grundade Nya Banken i Stockholm 1912, som senare bytte namn till Svenska Ekonomibolaget. Kallades röde bankiren.
brons  
Ardwidsson, Greta, 1906-1998,
Arkelog, filosofie doktor. Valsgärde, Svenska Arkeologiska Samfundet 1973, Grav. Gunvor Svensson Lundkvist, 55 mm.
brons  
Bellman, Carl Michael, 1740-1795,
minnesmedalj över Carl Michael Bellman 26 juli 1872, Grav. Lea Ahlborn, 33 mm.
tenn 
 

 

Bellman, Carl Michael, 1740-1795,
1833,Tillhör en serie av minnespenningar över Svenska skalder, vetenskaps-män o konstnärer. Andvänds inom ordenssälskapet Par bricole som belöningsmedalj. Grav. Karl Magnus Mellgren, Hy:I.316:2, 40 mm.
tenn 
brons

såld/sold

Bellman, Carl Michael,  Sporrong 1975, Av. Raimo Heino, 70 mm, 240 gr brons

såld/sold

Bellman, Carl Michael, Utgiven till 200 årminnet av Bellmans födelse. Av Gösta Carell, 55 mm brons

såld/sold

Bellman, Carl Michael, Skald. Utgiven till 250-årsminnet av Bellamans födelse av Samfundet Kungl. Myntkabinettets vänner, garv Ernst Nordin 1990, 45 cm brons

såld/sold

Bellman, Carl Michael, Skald. Grav. Léo Holmgren 1970, 55 cm brons  
Benckert, Robert, 1846-1938,
Chef för Bankinspektionen 1880-1913, Slagen 1913 av Svenska bankföreningen, då han avgick från bankinspektörbefattningen. Hy:II.293, Grav. E. Lindberg, 60 cm
brons  
Berzelius, Jöns Jacob, 1779-1848,
1849, slagen av Vetenskapsakademin, Grav. P.H. Lundgren efter Prof Qvarnströms modell. Hy:II.129-5, 56 mm.
brons  
Berzelius, Jöns Jacob, 1779-1848,
1849, slagen av läkaresällskapet, Grav. P.H. Lundgren efter Prof Qvarnströms modell. Hy:II.129-6, 56 mm.
brons  

Berzelius, Jöns Jacob,
1834, Kemist, profesor. Tillhör en serie av minnespenningar över Svenska skalder, vetenskaps-män o konstnärer. Grav, Carl Magnus Mellgren, Hy.II.130-3, 40 mm
brons

såld/sold

Bolinder, Jean, 1813-1899
var en svensk ingenjör och industriman. Subskriptionsmedalj på 80 årsdagen 1893,
Av. Lea Ahlborn, 56 mm.
brons  
Bonde, Carl  greve, 1872-1957,
Militär, hovstallmästare och dressyrryttare. Hörningsholm 60 årsdagen 1932, Av. Svante Nilsson, 65 mm
brons  
Borgquist, Waldemar, 1882-1970,
Chef för Statens Vattenfallsverk 1938-1947. Av Anders Jönsson. 56 mm.
brons  
Brahe, Greve Magnus. 1790–1844
greve, militär och hovman samt riksmarskalk. Utgiven av Sv Armens Fullmäktige 1839. Hy:II.113:1, Grav Ludvig Persson Lundgren, 55 mm.
brons  

Brahe, Greve Magnus, 1790–1844, Riksmarsalk, Grav. Pehr Lundgren Fec. 1844, Slagen av Karl Johans stab. Hy:II.115. 55 mm. brons  
Branting, Karl Hjalmar, 1860-1925
Statsminister, chefsredaktör på Socialdemokraten, Nobels fredspris 1921, Grav. Sv Nilsson 1925, 55 mm. Aktiebrev Social-Demokratermas AB
brons  
Brinell, Johan August, 1849-1925.
75 år d 19 juni 1924. Åt forskaren och Bergsmannen med tacksamhet av Brukssocieten. Var en svensk metallurg, Grav Erik Lindberg, 57 mm.
brons  

Cedergren, Henrik Tore, 1853-1909,
Stockholms allmänna telefonaktiebolag, 1909. Grav Erik Lindberg, 50 x 75 mm.
brons  
Cederström, Rudolf, 1876-1936,
Museiman, vapenhistoriker, Utgiven 60-årsdagen 1936. Grav Ivar Johansson, 55 mm.
brons  
af Chapman, Fredrik Henrik, 1721-1808, 
Amiral o skeppsbyggare som gjorde skeppsbyggnadskonsten till en vetenskap. Grav. Tore Strindberg, 1954, 44 mm
brons såld/sold
Crusell, Bernhard Henrik  1775-1838,
Musikdirektör, var en finlandssvensk klarinettist, tonsättare och översättare. Tillhör en serie av minnespenningar över Svenska skalder, vetenskaps-män o konstnärer. Grav, K.M. Mellgren 1837, H.II.98 40 mm
brons

såld/sold

Cronhielm, Gustaf, 1664-1737,
Var en svensk greve, ämbetsman, kanslipresident och riksråd. Den nya allmänna Svenska lagen 1734, Grav, I.C.Hedlinger, Hy.I:160:1, 64 mm,
tenn  
Gustaf Dalen, 1869-1937,
AGA AB. Med tack för mångårigt samarbete. Grav. Leo Holmgren. 53 x 70 mm
silver  
De la Gardie, Katarina Charlotte född Taube, 1723-1763,
Hovfröken hos kronprinsessan Lovisa Ulrika, Slagen av Riddarskapet och adeln vid 1761 års riksdag. Grevinan bekämpade häxprocesserna. Hy.I:200, Grav. D. Ferhman. 52 mm
silver såld/sold


Dickson, Oscar, 1823-1897
adlad 1880, friherre 1885, Vänners aktingsgärd på 60de födelsedagen dec 1883,
utkom först 1885. Hy:II.236:I, Grav A. Lindberg, 75 mm. 196 g.
silver

såld/sold


Ehrenheim, Pehr Jacob, 1823-1918
Var brukspatron och statsman, Slagen 1901 av Kungl Landtbruksakademin, Hy:II.298, Grav A. Lindberg, 52 mm.
brons

såld/sold

Ekman, Gustav, 1804-1876,
Jernkontorets direktör, Va
r en svensk metallurg, bruksdisponent och politiker. 1877, Svenska Jernets Historia,  Hy:II.170:2, Grav. Lea Ahlborn 1878, 40 mm.
brons  

Ericsson, John, 1803-1889
Halda Fickurfabrik, Svängsta, Grav. H. Ryden, 45 mm.
brons  

Fahlcrantz, Carl Johan, 1774-1861,
Hov och Landskapsmålare, var en av Sveriges främsta. professor,
Tillhör en serie av minnespenningar över Svenska skalder, vetenskaps-män o konstnärer. Hy.II:149, Grav. K.M. Mellgren 1837, 40 mm.
brons  
Franzen, Frans Mikael, 1772-1847,
Psalmdiktare och kyrkoman. Han var ledamot av Svenska akademien från 1808 och dess ständige sekreterare 1824–1834, samt medlem av psalmbokskommittén 1811–1819. Franzén var kyrkoherde i Kumla, därefter i Klara kyrka i Stockholm, samt biskop i Härnösands stift från 1834-1836, Tillhör en serie av minnespenningar över Svenska skalder, vetenskaps-män o konstnärer. Grav, K.M. Mellgren, Hy.II.123.1, 42 mm.
brons

såld/sold

Forseth, Einar,  1892-1988,
var en svensk konstnär, illustratör, formgivare och professor. 70 år 1962,
Grav. A. Wallenberg, 88 gr, 50 mm.
brons  
Francken, von Georg Wolfgang, 1827-1891,
Överstelöjtnant, numismatiker, Svenska Numismatiska Föreningens ordförande 1884-1891. Slagen 1872 efter bolagets upplösning av aktieägarna. Tyskbagarebergens AB bildadet för tillgodogörande av stenen som erhölls vid genomsprängningen, gav ingen utdelning. Hy:II.218:2. Grav. Lea Ahlborn, 51 mm. Aktiebrev Tyskbagarebergen AB
silver
mörk
 
Geijer, Erik Gustaf, 1783-1847,
Historiker, författare, professor i Uppsala. Tillhör en serie av minnespenningar över Svenska skalder, vetenskaps-män o konstnärer. 1835, Grav, K.M. Mellgren, Hy.II.121:1, 40 mm.
brons  
Geijer, Erik Gustaf, 1783-1847.
Historiker, författare, professor. Slagen 1850 av hans tacksamma beundrare och vänner, Hy:II.121:2, Grav. Pehr Lundgren, efter modell av professor K.G. Qvarnström. 49 mm.
brons  
Granström, Frans Wilhelm Theodor, 1827-1891
Polismästare i Stockholm. 10 år förmanskap. Slagen av Stockholms polispersonal 1885. Hy:II.220. Grav, A. Lindberg, , 48 mm.
brons  
Hamilton, Greve Henning Ludvig Hugo, 1814-1886,  
Militär, ämbetsman, politiker och skriftställare. Utgiven av Ridderskapet och Adeln vid riksdagen. 1854. Hy:II.191, Garv. Lea Ahlborn, 51 mm.
brons  
Herlitz, Karl, 1853-1935
S
vensk försäkrings- och kommunalman, Grav. Erik Lindberg, 55 mm.
Aktiebrev Försäkrings AB Skandia
brons  
Harzelius, Artur Immanuel, 1833-1901, Grundare till Nordiska Museet och Skansen.
slagen 1893 hans 60-årsdag. Hy:II.248:1. Grav. A. Lindberg, 55 mm.
brons  
Hedlund, Sven Adolf, 1821-1900,  Var en liberal publicist, riksdagsman och kommunalman. Slagen av Göteborgs Museum 1895. Huvudredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Hy:II.246Grav. A. Lindberg, 53 mm. koppar såld/sold
Hede, Carl Abraham J:son, 1871-1946
60 årsdagen 2 juni 1931. Metallfabriks AB C.C. Sporrong. Grav. Svante Nilsson, 70 mm.
Aktiebrev Metall AB C.C. Sporrong & Co.
brons  
Helsingius, Georg Magnus, 1786-1838
Slagen av Rikets Ständers vid riksdagen 1840-1841. Han hade varit tjänsteman i Banken 36 år därav 21 år som bankokommissarie, Hy:II.98, Grav. M Frimumerie. 41 mm.
brons  

Herlitz, Karl, 1895-1969
Svensk Läkare.  Grav. Erik Lindberg, 55 mm.
brons  

Holbergson, Johan, 1764-1842
Professor i juridik vid Lunds universitet. Slagen av Holbergsons forna lärjungar, slagen 1854. Hy:II.109, Grav. Lea Ahlborn, 50 mm.
brons

såld/sold

Hwasser, Ebba Charlotte Elise, 1831-1894,
Skådespelerska, Slagen med anl. av hennes 25-åriga teaterbana. 1876. Hy:II.224:1, Grav. Adolf Lindberg, 44 mm. Aktiebrev Kungliga Dramatiska Teatern.
brons  
Hjerta, Lars Johan,  1801-1872,
Tidningsman, bokförläggare, företagare och politiker.Lilljeholmens Stearinfabrik, 1839-1939, 100 år, Av Lea Ahlborn, 55 mm.
se aktiebrev
brons  
Johansson, Carl Johan, 1834-1909
General ordförande i sällskapet W6 i Stockholm. 1861-1894. Grav A. Lindberg, 42 mm.
brons

Såld/sold

Järta, Hans,  1774-1847,
Var en svensk författare och politiker. 1837, Tillhör en serie av minnespenningar över Svenska skalder, vetenskaps-män o konstnärer. Grav K.M. Mellgren, Hy.II.118:3, 42 mm.
brons  
Kjellgren, Johan Henrik, 1751-1795
Var en svensk lyriker, kritiker och tidningsredaktör
, Slagen 1869 av Svenska akademien, Grav. Johan Edvard Ericsson, åtsidan av Axel Santesson, Hy:II.320:3a.
brons

såld/sold

af Klint, Gustav, 1771-1840,  
Sjömilitär och kartograf. 1841 av Örlogsmannasällskapet i Karlskrona. Hy.II.104:1, Grav Ludvig Person Lundgren, 43 mm.
brons såld/sold
von Kraemer, Robert Fredrik, 1791-1880,
1855, 25-årsdagen. Landshövding i Uppsala län, Grav. Lea Ahlborn, Hy.II.178, 55 mm.
brons såld/sold
Kurten, Uno, 1874-1924
Var en finländsk försäkringsman, Grav. Wikström. 55 mm.
brons  
Lagerhjelm, Pehr, 1787-1856,
Bergsman och metallurg. 50 år om Jernhanteringen av Svenska Bruks societen 1856, Hy:II.141:1, Grav. i Paris af Abraham Salmson. 40 mm.
brons  
Lagerbjelke, Gustaf, 1817-1895
Landshövding, lantmarskalk. Utgiven av Ridderskapet och Adeln till dess siste lantmarskalk 1866, Hy:II.225. Grav. Lea Ahleborn, 51 mm, repor.
brons  
Lagerberg, Magnus, 1822-1905
Riksdagsman och militär, Från vänner den 13 mars 1914, Grav mm.
brons  

Lagerberg, Carl Sven Axel, 1822-1905
Greve, riksdagsman och militär, Slagen 1889 vi hans 50-års Officersjubileum. H:II.268, Grav. Adolf Lindberg,  56 mm.
brons  
Lejonhuvud- Adlersparre, Karin Sophie 1823-1895
Fredrika Bremer förbundet FBF. Grav. Erik Lindberg 1905, 50 mm.
brons  
Lagerbring, Sven, 1707-1769,
Professor och historiker. Slagen 1781 av Blekinge nation vid Lunds univ. inspektor i 32 år. Hy:I.301, Grav. K.G. Fehrman, 34 mm.
silver

såld/sold

Lewenhaupt, Greve Adam, 1861-1944
Var en svensk greve, hovman och riksheraldiker, Av Timmermans Orden 1931. Grav. Erik Lindberg 53 mm.
silver  

Lind, Jenny, 1820-1887,
Hovsångerska, (Den Svenska näktergalen) Av Tonkonstens vänner i Stockholm,
Sveriges kanske mest berömda sångerska. Slagen till 150-årsminnet av hennes födelse av Jenny Lind-sällskapet 1970,  Hy:201:9, Grav. P.H. Lundgren efter professor Carl Gustaf Qvarnström modell, 78 mm.
brons

såld/sold

Lindman, Arvid, 1862-1936,
Statsminister, industriman, sjöofficer, partieledare. Frimurare 1932, Grav. Erik Lindberg, 56 mm
brons  
von Linné, Carl, 1707-1778, Av Leo Holmgren. 43 mm. brons  
Linné, Carl von,  1707-1778
Botaniker, läkare, geolog och zoolog. Slagen 1907, Grav
. Erik Lindberg, 65 mm, med ask.
brons

såld/sold


Moberg, Vilhelm, 1898-1973
Författare och journalist, Grav Kauko Räsänen, 56 mm. 175 gr, 2 delar, med ask.
brons  
Mörner, Karl Axel Hampus, 1854-1917,
Professor i kemi och farmaci vid Karolinska institution. GravLéo Holmgren. 45 mm.
brons  
Neander, Gustaf Verner, 1874-1941
Sekreterare i Nationalföreningen mot turberkulos, överläkare vid sanatoriet i Sandträsk.
Slagen av föreningen till hans 60 årsdagen 1934 hos Sporrong.  Grav. Svante Nilsson, 55 mm.
brons  
Nonnen, Edward, 1804-1862, 
Agronom och ledande reformator av det svenska jordbruket under 1800-talet. Stiftade Sveriges första Landtbruksläroverk. Slagen av Skaraborgs läns hushållssälskap 1880, Hy:II.152.I, Av Lea Ahlborn, 55 mm.
brons  
Nyströmer, C. Bertil,
Tänka, planera, orginasera. 1964, Grav. Leo Holmoren, 60 mm.
brons

såld/sold

Oxenstierna, Axel, 1583-1654,
Riddarhuset uppförande1641-1675
. Grav, Alfredo, 45 mm.
 Tenn  
Palmstedt, Carl, 1785-1870,
Fysiker, Kemist, professor vid Chalnerska institutet o föreståndare. Belöningsmedalj från 1880, Slöjdföreningens i Göteborgs Skola, Hy:II.162, Grav Adolf Lindberg,  40 mm.
brons  

Palme, Johan Henrik, 1841-1932
Stockholms Intecks Garanti AB, Till Bankens grundare direktör 1869-1919, Styrelseordförande 1907-1930. Djursholms grundare, Slagen 1930 av Bolaget. Grav. Erik Lindberg, 55 mm.
 brons  
Peyron, Gustaf Oscar, 1783-1852
Svensk friherre, militär och politiker, krigsminister 1844-1848. Slagen 1895, Hy:II.323, Grav. A. Lindberg, 48 mm.
 brons  

Rehbinder, Robert Henrik, 1777-1841
Ministerstatssekreterare för Storfustendömet Finland, Utgiven 1841 av vänner i Finland efter hans död. Hy.II.107, Grav. P.Utkin i Petersburg, 50 mm.
brons

såld/sold

Printzsköld, Otto Hack Roland, 1846-1930
Filosofie doktor,  landshövding i Södermanlands län, Hovmarskalk, Riksmarskalk ifrån 1916 till 1930. Grav. E. Lindberg, 55 mm.
silver  
Ridderstad, Carl Fredrik, 1807-1886, 
Var en svensk tidningsredaktör, författare och riksdagspolitiker.
Slagen av sonen K.A.A. Ridderstad på 75-årsdagen. 1923. Grav. Erik Lindberg, 45 mm
brons  
Richert, Johan Gustaf, 1857-1934
Vattenbyggnadsbyråns grundare, 1902-1927. Grav. Ivanto Nilsson, 55 mm.
Brons  

Romdahl, Axel L,  1880-1951
Konsthistoriker och museiman. grav Bror Hjort. 55 mm
brons  

Roos af Hjelmsäter, Carl Joh A, 1822-1880
Kammarherre, kamrer vid bruksägarnas hypotekskassa. Utgiven av Timmermansorden 1892, Hy:I.216, Grav. A. Lindberg, 55 mm.
brons såld/sold

von Rosen, Carl Clarence,  1867-1955
Greve, hovstallmästare, ordf. för Kungl. Automobilklubben 1903. Utgiven av KAK till 60-årsdagen 1927, Grav. Rafael Rådberg. 55 mm
Brons  
Runberg, Johan Ludvig, 1804-1877,
Var en finlandssvensk författare och poet, som betraktas som Finlands nationalskald. Hy:II.172:1, Grav.Hugo Ekvall, 45 mm. kantskada
Brons såld/sold
Sachs, Josef, 1872-1949
Affärsman och grundare av varuhuset NK, verkställande direktör han var 1915–1937,
Grav. Erik Lindberg, 60 mm. Bild Nordiska Kompaniet Obligation.
Brons  
Samson, Otto, 1846-1916
Slagen av Bolaget Liförsäkrings AB Nordstjerna, på 60-årsdagen 1906. Hy:II.324, Grav. Sven Kulle, 55 mm.
Brons  

Schuck, Henrik Emil, 1855-1947
Litteratur- 0ch kulturhistoriker, Akademin, 80 år 1935. Grav. E. Lindberg, 54 mm.
Brons  

Sergel, Johan Tobias , 1740-1814
Sporrongs samlar sällskaps årsmedalj 1980 Grav. E. Lindberg, 70 mm. 288 gr.
Brons  

Sidenbladh, Per Elis, 1836-1914
Slagen av olycksfallsförs.-bolaget Fylgia, på 60-årsdagen 1906. Hy:II.325, Grav. E. Lindberg,
55 mm.
Brons  
Sjöstedt, Yngve, 1866-1948
Zoolog, entomolog och professor. Grav Runer, 60 mm.
brons  
Sparre, Gustaf Adolf, 1802-1886
Slagen av Uppsala univ. vid greve Sparres nedläggande av kanslärsarbet och till honom överlämnad 1874. Hy:II.192, Grav. Lea Ahlborn,  55 mm.
brons  
Sparre, Nils Gustaf Alexander, 1834-1914
Greve, godsägare f.d. 1:sta Kammarens taleman. Slagen av I:a Kammaren 1904. Hy:II.325, Grav A. Lindberg, 60 mm.
brons
 
 
Sundberg, Anton Niklas, 1818-1900
Ärkebiskop och prokansler för Uppsala univ.Slagen 1895 av Uppsala universite, då Sundberg varit prokansler i 25 år. Hy.II.244. Grav. A. Lindberg. 58 mm.
brons
liten kantskada
 
Tamm, Friherre Per Adolf,  1774-1856
Bruksägare,
Slagen 1862 av Söderfors bruks delägare. Hy.II.40, Grav. Lea Ahlborn, 50 mm.
brons  
Tamm, Friherre Claes Gustaf Adolf, 1838-1925
Disponent vi Österbybruk, finnasminister, Till minne av nitisk och framgånsrik vård om Jernkontoret, 70  årsdagen 10 aug 1908,  Hy.II:328, Grav E. Lindberg. 57 mm.
brons  
Taube, Evert 1890-1876
Skald, trubadur, författare. Utggiven till hans 50 årsdag 12/3 1940, Av Tore Strindberg, 55 mm.
brons  
Tegner, Esaias, 1782-1846, skald och kulturpersonlighet.
Utgiven 1834, Tillhör en serie av minnespenningar över Svenska skalder, vetenskapsmän o konstnärer. Hy:II.117:1. Grav. K.M. Mellgren, 40 mm.
brons  
Tessin d.y. Nicodemus, 1654-1728 greve
Stockholms Slott. Överintendent, kungl. råd, överstemarskalk, arkitekt för kungl slottet. Slagen 1930 av Stockholms utställningen samma år, Grav. Alfred Ohlsson, 56 mm.
brons såld/sold

Thulin, Enoch Thulin, 1881-1919
Svensk flygpionjär och industriledare, Utgiven som belöningsmedalj av Flygteckninska föreningen. Grav. Leo Holmgren, 55 mm. Aktiebrev Enoch Thulins Aeroplanfabrik.
Förgyld brons  
C.F. Tranchell, T. Tranchell, och J.T. Tranchell, 1853-1953, 100 år Svenska Sockerfabriks AB, Grav. G. A Hedblom, 54 mm.  Se aktiebrev brons  
Trygger, Ernst , 1857-1943,  Var högerpolitiker, juris professor, finansman  o riksdagsman.
Hyllningsgärd av AB Iggesunds Bruk. Grav. E. Lindberg 1957, 49x67 mm.  Se aktiebrev
silver  
Ulmgren, Per Otto , 1844-1932, läkare och tandläkare. Utgiven av Odontologiska sällskapet i Stockholm. 1924, Grav. Tore Strindberg, 55 mm. brons

såld/sold

af Ugglas, Curt Gustaf, 1820-1895,
Friherre, finansminister, överståthållare och riksdagsman. Slagen av Stockholms polispersonal 1888, Hy:II.226, Grav. A.Lindberg, 55 mm.
brons  
Wallin, Johan Olof, 1779-1839,
Ärkebiskop o psalmdiktare. Tillhör en serie av minnespenningar över Svenska skalder, vetenskapsmän o konstnärer. 1835,  Hy.II:102, Grav. K.M. Mellgren, 42 mm
brons

silver
 
Marcus Wallenberg, 1899-1982, SAAB-Scania Bolagstämman 1983,
Marcus Wallenberg-Hallen, Scania-Muséet, SAAB-Scania AB, Grav. E. Lindberg, 55 mm.
brons  
Wallenberg, Knut Agathon, 1853-1938
Bankdirektör för Stockholms Enskilda bank, Slagen 1911, 25 jubileums. Hy.II:329, Grav. E. Lindberg, 63 mm, ink. låda. Aktiebrev Stockholms Enskilda Bank
silver

 

Westerstrand, Pehr, 1785-1857,  ämbetsman, musiker, teaterchef och författare.
Slagen 1858 av Ordenssällskapet Par Bricole. 25 årlig styrelse av sällskapet. Hy.II:143, 
Grav. Lea Ahlborn,  55 mm.
Brons   

Åhlén, Johan Petter, 1879-1939,
Grundade Åhléns, Tempovaruhus, och Åhlén & Åkerlunds förlag. 40 år 1939 Åhlen & Holm 1899-1939 Av. Gösta Carell, 56 mm, Aktiebrev Åhlens & Holm AB.
Brons   
Ödman, Nils Petrus, 1838-1911,
Skolman, förvattare, sångare, föreläsare. Modellerad av sonen, kapten Tycho Ödman, gjuten och utförd hos Bergmans konstgjuteri 1922, 62 mm.
Brons   
 
 
H:        Hilderbrand, B. E. Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, Del I-II
Hy:      Hyckert, V. E. Minnespenningar över svenska svenska män och kvinnor, Del I-II

V.A      Vetenskapsakademiens Minnespenningar

S.A      Svenska Akademiens Minnespenningar
LA:      En svensk medaljkonstnär under 1800-talet Lea Ahlbom

 

                                                                    Till toppen