Tel: +46(0)8-611 01 10
Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
 info@aktiesamlaren.se


Numismatik

Kvalitetsbeteckningar / Grades of preservation

 

Spegelglans Proof Polierte Platte
0 UNC Stempelglans
01 EF Vorzuglich
1+ VF Sehr Schön
1 F Schön
1? VG Sehr gut erhalten
2 Poor Gering erhalten
Praktexemplar Choice Prachtstuck
God Good Gutes
Nästan Almost FastNumismatisk ordlista / Numismatic dictionary

Barhuvad Bare Barhaupt
Bucklig Creased
Byst Bust Buste
Draperad (byst) Draped (bust) Drapiert
Framåtvänd Facing Von vorn
Frånsida Reverse Ruckseite
Förgylld Gilt
Hack Peck
Huvud Head Kopf
Hängspår (lödspår) Mounted Henklespur
Kantförlust Chipped
Kantskada Edgenick Randfehler
Klippt Cut
Korroderad Corroded Korrodiert
Lagerkrönt Laurated Belorbeert
Liten Slight Minimal
Mindre Minor Kleiner
Myntmästare Mintmaster Munzmeister
Myntort Mint Munzstätte
Mörk Dark Dunkel
Något Somewhat Etwas
Perforerad Pierced
Plantsfel Planchet faults Schrötlingsfehler
Plantsspricka Planchet crack Stempelfehler
Plantsrispor Adjustment marks Justierspuren
Probermärke Test cut
Putsad Polished Geglättete
Rengjord Cleaned
Repor Scratches Kratzer
Små Small Kleiner
Snedpräglad Struck off centre
Stamp Stempel
Stora Large Grosse
Stående Standing Stehend
Svagt utpräglad Weakly struck Schwach ausgeprägt
Till höger/vänster To right/left Nach rechts/links
Uppgraverad Tooled
u.å. (utan årtal) No date Ohne jahrezahl
Varit infattad Has been mounted
Ätsida Obverse Vorderseite
Ärg Verdigris

Att samla mynt ett nöje för kungar såväl som för allmoge
Det romerska ordet numismatik, läran eller vetenskapen om mynt, härstammar från grekiskans nomisma, vilket betyder mynt. Numismatikens rötter kan spåras till den Italienska renässansen på 1300 och 1400-talen. Mynten som utgjorde en del av det romerska kulturarvet, kom i fokus då man på de gamla mynten kan finna samtliga romerska kejsare avbildade. Porträtten är ofta realistiska och konstnärligt högtstående. Detta medförde att mynt och medaljsamlandet kom på modet.   

Vi vet att Erik XIV hade en liten myntsamling. Gustav II Adolf besatt också han en samling vilken han överlämnade till dåvarande förste riksantikvarien för systematisering och studium. I och med detta kan Kungliga Myntkabinettet sägas ha uppstått. Drottning Kristinas samling av mynt och medaljer var synnerligen omfattande. Den bestod av krigsbyten såväl som gåvor och personliga inköp. Vid sin abdikation förde hon med sig delar av sin mynt och medaljsamling ur landet. Samlingen kom att splittrades genom försäljningar. Karl XI som också var myntintresserad lyckades förvärva den del av Kristinas mynt som hon hade pantsatt i Bryssel. Adolf Fredriks gemål Lovisa Ulrika var den person, inom det svenska kungahuset, som vid sidan av Kristina hade det största numismatiska intresset.

Här på vår hemsida erbjuder vi numismatiska objekt av vitt skilda slag. Vi har som ambition att alltid kunna ha spektakulära och högklassiga objekt i vårt lager. De mynt, medaljer, sedlar och ordnar som finns upptagna här, utgör endast en liten del av vårt rikhaltiga lager. Är det något som du söker, tveka inte att ta kontakt med oss. Vi kanske har det du söker i lager, om inte noterar vi gärna ditt intresse och återkommer till dig inom kort med ett erbjudande.